Zaštita na radu i zaštita od požara

Tvrtka MISTRAL d.o.o., Vukovar, uz svoje postojeće djelatnosti (proizvodnja radne i zaštitne odjeće, prodaja opreme za zaštitu na radu, servis i prodaja vatrogasnih aparata) proširla je svoje poslovanje na komplementarnu uslugu poslova zaštite na radu i zaštite od požara.

Zajednička suradnja s partnerskom tvrtkom ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d., Osijek, s najvećom tradicijom u području zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i drugih djelatnosti u ovoj domeni i domeni ispitivanja u Republici Hrvatskoj, traje od 2010. godine.

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnosti i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Reference:

 • Grad Vukovar
 • Prvo plinarsko društvo d.o.o.
 • Borovo d.d.
 • Vodovod grada Vukovara d.o.o.
 • Vupik plus d.o.o.
 • Komunalac d.o.o.
 • Tehnostan d.o.o.
 • Biomasa Vukovar
 • Adriatica Dunav d.o.o.
 • Muzej Vučedolske kulture
 • Medical intetrade d.o.o.
 • Yasenka d.o.o.
 • K pivovari d.o.o.
 • Razvojna agencija Vukovar d.o.o.
 • Adriatica Dunav d.o.o.
 • Bodat d.o.o.
 • Boso d.o.o.
 • Spačva d.d.
 • KWS sjeme d.o.o.
 • Zagrebačka pivovara d.o.o.

Želite poslovnu suradnju?

Za sva dodatna pitanja ispunite kontak obrazac ili nam se obratite telefonski.

POŠALJITE NAM PORUKU

  KONTAKT PODACI

  Boris Odanović, dipl.ing.sig.

  +385 32 432 822

  +385 98 743 985

  boris.odanovic@mistral.hr

  Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite kontak obrazac ili nam se obratite direktno.