Servis vatrogasnih aparata

Vukovar, Tvrtka MISTRAL d.o.o. osim prodaje zaštitne opreme, poslova ZNR i ZOP-a bavi se i servisiranjem vatrogasnih aparata te nabavom, montažom i prodajom vatrogasne opreme. Servis aparata vrši se u potpuno opremljenoj radionici s educiranim i ljubaznim djelatnicima na adresi Trg Matije Gupca 2 (dvorište JVP Vukovar) ili u registriranom pokretnom servisu. Uslugu servisa vatrogasnih aparata u mogućnosti smo Vam ponuditi na području cijele Republike Hrvatske, jer u svakom dijelu Republike Hrvatske imamo ovlaštenog kooperanta. U servisu su zaposleni ovlašteni serviseri vatrogasnih aparata sa uvjerenjem izdanim od strane MUP-a RH. Tehnički i kadrovsko smo opremljeni tako da možemo udovoljiti svim zahtjevima vezanim uz poslove servisiranja vatrogasnih aparata, sukladno uputama proizvođača, što je i zakonska obveza vlasnika. Svi aparati se servisiraju prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13).

Ovlašteni smo servis sljedećih proizvođača i uvoznika vatrogasnih aparata:

– Pastor-tva d.d.
– Pastor inženjering d.d.
– MG-Rijeka d.o.o.
– Iv-er-kvc d.o.o. (proizvođača i uvoznika)
– Total
– Vatroservis d.o.o.
– Vatromax K.M.B. d.o.o.
– ZOP-tehnološke usluge d.o.o.

Ispitivanje, servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata podrazumijeva:

• Periodične preglede koji se obavljaju svakih 12 mjeseci
• Unutarnje preglede koji se obavljaju svakih 5 godina, odnosno 2 godine, ovisno o starosti aparata
• Obavezni servis i punjenje aparata nakon svake upotrebe

Uz servis bavimo se prodajom i montažom:

• vatrogasnih aparata
• hidrantskom opremom
• ormarićima za vatrogasne aparate

Važnost pravilnog i kvalitetnog održavanja je istaknuta Zakonom o zaštiti od požara te pripadajućim podzakonskim aktima koji propisuju sljedeće radnje i rokove održavanja vatrogasnih aparata:

 • redovni pregled svaka 3 mjeseca

 • periodični servis najmanje jednom godišnje

 • unutarnji pregled najmanje svake 5. godine*

* svake 2 godine za aparate starije od 15 godina od godine proizvodnje

Potreban vam je servis ili želite kupiti vatrogasni aparat?

Za sva dodatna pitanja ispunite kontak obrazac ili nam se obratite telefonski.

POŠALJITE NAM PORUKU

  SERVIS APARATA

  Vladimir Držaljević

  Trg Matije Gupca 2,

  (dvorište JVP Vukovar)

  32000 Vukovar

  +385 99 304 00 77

  vatrogasni.aparati@mistral.hr

  Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite kontak obrazac ili nam se obratite direktno.