SJ Vukovar: 032/450-950 PJ Zagreb: 01/6192-880 mistral@mistral.hr

Servis i prodaja vatrogasnih aparata

Protupožarni

Tvrtka MISTRAL d.o.o. osim prodaje zaštitne opreme, poslova ZNR i ZOP-a bavi se i servisiranjem vatrogasnih aparata te nabavom, montažom i prodajom vatrogasne opreme.
Servis aparata vrši se u potpuno opremljenoj radionici s educiranim i ljubaznim djelatnicima na adresi Trg Matije Gupca 2 (dvorište JVP Vukovar) ili u registriranom pokretnom servisu.
Uslugu servisa vatrogasnih aparata u mogućnosti smo Vam ponuditi na području cijele Republike Hrvatske, jer u svakom dijelu Republike Hrvatske imamo ovlaštenog kooperanta.
U servisu su zaposleni ovlašteni serviseri vatrogasnih aparata sa uvjerenjem izdanim od strane MUP-a RH. Tehnički i kadrovsko smo opremljeni tako da možemo udovoljiti svim zahtjevima vezanim uz poslove servisiranja vatrogasnih aparata, sukladno uputama proizvođača, što je i zakonska obveza vlasnika.
Svi aparati se servisiraju prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13).
Ovlašteni smo servis sljedećih proizvođača i uvoznika vatrogasnih aparata:
– Pastor-tva d.d.
– Pastor inženjering d.d.
– MG-Rijeka d.o.o.
– Iv-er-kvc d.o.o. (proizvođača i uvoznika)
– Total
– Vatroservis d.o.o.
– Vatromax K.M.B. d.o.o.
– ZOP-tehnološke usluge d.o.o.

Ispitivanje, servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata podrazumijeva:

• Periodične preglede koji se obavljaju svakih 12 mjeseci
• Unutarnje preglede koji se obavljaju svakih 5 godina, odnosno 2 godine, ovisno o starosti aparata
• Obavezni servis i punjenje aparata nakon svake upotrebe

Uz servis bavimo se prodajom i montažom:
• vatrogasnih aparata
• hidrantskom opremom
• ormarićima za vatrogasne aparate

Kontakt  za poslove servisa i prodaje vatrogasnih aparata:
Mario Uremović

mob.     099/503 8602
e-mail. mario.uremovic@mistral.hr

Za sve upite, stojimo Vam na raspolaganju.