SJ Vukovar: 032/450-950 PJ Zagreb: 01/6192-880 mistral@mistral.hr

INVESTICIJA U MATERIJALNU IMOVINU POVEZANA S PROŠIRENJEM KAPACITETA POSTOJEĆE POSLOVNE JEDINICE

EU
Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke Mistral d.o.o.

INVESTICIJA U MATERIJALNU IMOVINU POVEZANA S PROŠIRENJEM KAPACITETA POSTOJEĆE POSLOVNE JEDINICE

Na dan 15.09.2017. godine tvrtka Mistral d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting započela je s provedbom projekta :
“Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice„

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:
• proširenje kapaciteta proizvodnje, kako bi se ojačala tržišna pozicija

Specifični cilj projekta:
• uvođenje nove tehnologije i modernizacija poslovanja

Osnovni podaci o projektu:
• Naziv projekta: “ Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice „
• Trajanje:  5 mjeseci
• Vrijednost projekta:  482.500,00 kuna
• EU sufinanciranje:  250.000,00 kuna
• Korisnik: Mistral d.o.o

Očekivani rezultati provedbe:
• 
Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
• Povećanje prodajnih prihoda
• Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
• Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
• Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK: Ovaj projekt  se provodi  u  skladu  sa  Strategijom  razvoja  poduzetništva  u  Republici  Hrvatskoj  2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna   konkurentnost“,   investicijskim   prioritetom   3d,   specifičnim   ciljem   3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“

Mistral d.o.o. će investicijom u materijalnu imovinu ojačati kapacitete postojeće poslovne jedinice, te modernizirati proizvodnju kroz nabavku i implementaciju u proizvodnu liniju, strojeva za vezenje i šivanje, čime će proizvodni proces biti bitno unaprijeđen i ubrzan, te će biti podignuta razina kvalitete proizvoda.

Biti će ptvprene  nove mogućnosti zapošljavanja, nova radna mjesta i zadržana postojeća. Projektom će se smanjiti potrošnja energije, a povećanje konkurentnosti će doprinijeti rastu gospodarstva na održiv način.

Kontakt osoba:
Mario Mlinarić;  +385 32 450 950; mistral@mistral.hr ; http://www.mistral.hr/
za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

M                                                                                                                                                                                       H

EU tekst