SJ Vukovar: 032/450-950 PJ Zagreb: 01/6192-880 mistral@mistral.hr

Provedba EU projekta: “DIGITALNI KROJ – digitalizacija uvođenjem IKT u proizvodnju zaštitne odjeće” tvrtke Mistral d.o.o.

EU
Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke Mistral d.o.o.

„ DIGITALNI KROJ- digitalizacija krojeva uvođenjem IKT
u proizvodnju zaštitne odjeće “

Na dan 1.12.2016. godine tvrtka MISTRAL d.o.o. započela je s provedbom projekta: “ DIGITALNI KROJ- digitalizacija krojeva uvođenjem IKT u proizvodnju zaštitne odjeće„. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:
• Doprinos razvoju i povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva na području s posebnim razvojnim posebnostima

Specifični cilj projekta:
• Povećanje konkurentnosti i rasta tvrtke Mistral d.o.o. uvođenjem suvremeno informacijsko komunikacijskih rješenja
• Uspostavljanje troškovno učinkovitijeg poslovanja tvrtke Mistral d.o.o.

Osnovni podaci o projektu:
• Naziv projekta: “ DIGITALNI KROJ- digitalizacija krojeva uvođenjem IKT u proizvodnju zaštitne odjeće“
• Trajanje: 01/12/2016 – 01/12/2017
• Vrijednost projekta: 773.937,50 kuna
• EU sufinanciranje: 557.235,00 kuna
• Korisnik: MISTRAL D.O.O.

Očekivani rezultati provedbe:
• povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini 10-15%,
• povećanje broja zaposlenika sa sadašnjih 18 na 25 do 2019. godine,
• potaknuta ulaganja u MSP na područjima s razvojnim posebnostima u iznosu 773.937,50kn,
• povećanje produktivnosti proizvodnje za 30% u 2017. godini,
• povećanje efektivnosti rada za 100% do 2019. godine i
• smanjenje troškova proizvodnje za 30% do 2019. godine

Kontakt osoba:
Mario Mlinarić; +385 32 450 950; mistral@mistral.hr
za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

EU tekst